EL Dissabte 18 de desembre de 2021 celebrem els 400 anys de les faules de La Fontaine

El taller gira sobretot al voltant de dos llibres:

Jané, Albert. El llibre de les faules. Il·lustr. Emilio Urberuaga. Barcelona: Combel, 2010
La Fontaine, Jean de, 1621-1695. Faules. Selecció i il·lustracions Henri Galeron. Trad. Jordi Vintró. Barcelona: Ànimallibres, 2021

El primer llibre té faules de diferents autors però escollirem justament les que apareixen també en el segon llibre, per poder fer la comparativa de la versió narrativa i la versió en format poètic tal i com la va pensar La Fontaine.
Però com que són una mica difícils, treballarem sobretot a partir de les versions d’Albert Jané.

Què caracteritza una faula? Qui van ser els principals compiladors i escriptors de faules? Qui era La Fontaine? I, encara s’escriuen faules?

El laboratori d’avui té la voluntat de donar a conèixer una mica millor què eren les faules i construir entre tots un petit museu explicatiu.

Després de la conversa inicial introductòria, cada família s’encarregarà de llegir i aprofundir en una de les faules. I després de tornar-ne a parlar en comú, caldrà elaborar, amb una capsa de fusta i material divers, una peça per al museu de Faules.

Planificació faules 

• Full per les etiquetes dels noms amb la imatge d’Henri Galeron

• Cartell de Cartell A3 La Fontaine pel museu final

punts llibre La Fontaine_ cara

punts llibre La Fontaine_ creu